Rozmiar: 15909 bajtów

- 503 -

1357, 10 VI, Wrocław (Wratislauia)

V Id. Junii

Piotr z Opola, kanonik lubuski i oficjał wrocławski (Petrus de Opol ... Lubucensis ... Wratislauiensis), stwierdza, że Jan zwany Gebeler (Johannes), syndyk klasztoru Św. Macieja we Wrocławiu (Wratislauia), przedstawił mu do zatwierdzenia dwa dokumenty dla w.w. klasztoru, mianowicie: z r. 1253, 26 II, Wrocław (por. R. z. schl. Gesch., nr 815) i z r. 1283, Wrocław (por. tamże, nr 1734), z których Jan de Cunczindorf sporządził transumpt.

Świadkowie: Jan z Oławy (Johannes de Olauia), wikariusz i altarzysta wrocławski (Wratislauiensis), Jan Modlici (Johannes), Piotr z Ząbkowic Śl. (Petrus de Frankinstein), Piotr de Cunczindorf (Petrus), kleryk i notariusz publiczny, Jan de Cunczindorf (Johannes), kleryk wrocławski (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, który zredagował ten dokument.

Pieczęć oficjała.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 183 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów