Rozmiar: 15909 bajtów

- 509 -

1357, 14 VI, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta proxima infra octavam Corporis Christi

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Mikołaj Schirow (Nycolaus) sprzedał za 60 grzywien Peczkonowi de Damprow i jego spadkobiercom 5 łanów folwarcznych w Strachowicach k. Wrocławia (Strachwicz) z przynależnościami, dochodami, prawem alienacji i lokacji wsi, wolne od wszelkich obciążeń, tak jak gwarantował to dokument Jana Luksemburskiego (Johannes), króla czeskiego. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathias de Molheym), Jano de Porsnicz, Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczenhorn) - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Paszko Rymbab i Guntherus Birchin - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckenbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 277.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2749.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów