Rozmiar: 15909 bajtów

- 510 -

1357, 14 VI, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem Corporis Christi

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Anna de Ockirschicz i jej syn Niczko sprzedali za 5 grzywien Froczkowi de Ockirschicz (Froczko) i jego spadkobiercom ćwiartkę łanu i ćwiartkę pręta ziemi w Ockirschicz k. Wrocławia z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza ten dokument.

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathias de Molheim), Hanko z Bledzowa k. Wrocławia (Hanco de Swarczinhorn), Jano de Porsnicz, Franczko de Zomirwelt - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Guntherus Birchin - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 283.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 854.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów