Rozmiar: 15909 bajtów

- 507 -

1357, 14 VI, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta infra octavam Corporis Christi

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Peczko z Wróblowic k. Środy Śl. (Frowilwicz) sprzedał za 3 grzywny pół grzywny rocznego czynszu Mikołajowi zwanemu Dlugusch (Nicolaus) i jego spadkobiercom ze swych dóbr w Wróblowicach k. Środy Śl. ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathia de Molheim), Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn), Jano de Porsnicz, Franczko de Sommerfelt - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Paszko Rymbab, Guntherus Byrchin, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Rudgerus Steinkeler, Jan Secsbechir (Johannes) i Herman Purgravi (Hermannus) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 8v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów