Rozmiar: 15909 bajtów

- 506 -

1357, 14 VI

fer. IV infra octavam Corporis Christi

Konrad de Valkinhayn (Cunradus), starosta wrocławski, stwierdza, że Ticzko de Borsnicz (Ticzco) nadał Paszkowi Rymbabe (Paskonus) wszystkie swoje dobra ruchome i nieruchome w Golance k. Legnicy (Heyda) i Piotrowiczkach k. Trzebnicy (Peterwicz) wraz ze wszystkimi prawami. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Matthias de Molheym), Henzko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn), Jano de Borsnicz, Franzco de Sommerfelt - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Pasko Rymbabe, Guntherus Byrchin, Hanko z Krakowa (Cracovia), Rudeger Steynkeller, Jan Sexbechir (Johannes) - feudałowie, oraz Dytmarus, kanclerz i kanonik wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 7.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 224; C 24, 2, s. 966.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów