Rozmiar: 15909 bajtów

- 512 -

1357, 21 VI, antiqua Aqua

X Kal. Julii

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... dux Slezie, dominus de Furstenberch et in Swydnicz), stwierdza, że opat klasztoru Cystersów w Krzeszowie (Grizouiensis) Henryk (Heynricus) sprzedał Jeszkowi de Schalewicz (Jeschco), mieszczaninowi świdnickiemu (Swydenicz), folwark zwany Żarów k. Świdnicy z zastrzeżeniem 7 grzywien rocznego czynszu, które nabywca ma wszcząć na rzecz w.w. klasztoru. Książę jednocześnie pozwala nabywcy alienować ów folwark.

Świadkowie: Ulricus Schoeff, rycerz, Henryk de Ympnicz (Heynricus), Maciej de Panewicz (Mathias), Gunczelinus z Bolkowa (Hayn), Henschelinus z Niebełczyc k. Bolesławca (Nebilschicz), Klaus de Lobenicz (Claus), Piotr de Czedelicz (Petrus), protonotariusz książęcy, qui presencia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 83, nr 99.
Ekscerpt: Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplomatum ac monumentorum, wyd. P. Ludewig, t. VI, Lipsk 1724, nr 50.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów