Rozmiar: 15909 bajtów

- 514 -

1357, 25 VI

in crastino b. Johannis Baptiste

Rajcy wrocławscy sprzedają Jeclonowi Zacharie (Jeclonus), mieszczaninowi świdnickiemu (Swidnicensis), 10 grzywien rocznego czynszu ze swoich dochodów za 100 grzywien.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów