Rozmiar: 15909 bajtów

- 523 -

1357, 29 VI, Praga (Praga)

an st. Petirs und Pauls tage der heiligen zwelfboten unsisrer reiche i. d. XI, und d. keyserlichen in dem III iare

Karol IV, cesarz, pozwala burmistrzom i ławnikom miast, m. in. Zgorzelca (Gorlicz) i Lubania (Luban), więzić grasujących tam rabusiów i uwalniać po uiszczeniu kary 4 kóp groszy praskich.

Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 336, nr 600.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów