Rozmiar: 15909 bajtów

- 532 -

1357, 5 VII, Wrocław (Wratiziavia)

fer. IV infra octavam b. Petri et Pauli Apostolorum

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności i panów Paszka Rymbabe (Paschko), Hermana z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jeszka ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Henryka z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Jana z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Piotra de Richenbach (Petrus), Rudegera Steinkełra (Rudegerus Steinkelr), Hanka z Krakowa (Hanko de Cracov) i Jana Sexbechera (Johannes), sędziców i assesorów sądu gajonego, oraz Herborda z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Herbordus de Budaschwicz), przewodniczącego sądu, Rudeger Steinkelr oświadczył, że ławnicy sądu krajowego średzkiego (Novumforum), mianowicie: Mikołaj Sittich (Nicolaus), Jan sub muro (Johannes), Konrad z Taczalina k. Legnicy (Conradus de Tenschil), Hanko Kalcz, Jan Marsteller (Johannes), Tilo z Popowic k. Środy Śl. (Pfaffendorf), Jeckelinus z Kilianowa k. Wrocławia (Landow), których oskarżyła Nela zwana Niervothyn ze Środy Śl. (Novumforum) o wydanie niesprawiedliwego wyroku w bliżej nieznanej sprawie przeciw niej i jej bratu Jekelinowi (Jeckelinus), uznali wydany przez nich wyrok za prawomocny.

Świadkowie: w.w. osoby, oraz Dithmarus (de Meckebach).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 286.
Druk: Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, t. II, Breslau 1906, s. 243-244.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów