Rozmiar: 15909 bajtów

- 534 -

1357, 8 VII, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Kyliani

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Jan de Reste (Johannes), rycerz, oraz jego bracia Andrzej (Andreas) i Heynczko zrzekli się na rzecz swych sióstr Katarzyny (Katherina) i Małgorzaty (Margaretha) i ich następców przypadającej owym siostrom jako spadek po rodzicach wsi Brzoza k. Wrocławia (Bresicz) ze wszystkimi przynależnościami i dochodami. Wystawca zatwierdza to zrzeczenie.

Świadkowie: Herman (Hermannus), rycerz, Konrad de Porsnicz (Conradus), Gunczelinus Kalow, Cunadus Lockow, Henryk de Struppin (Henricus), Piotr Nigri (Petrus) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 10v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów