Rozmiar: 15909 bajtów

- 536 -

1357, 8 VII, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Kyliani

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Konrad de Porsnicz (Conradus) sprzedał Konradowi zwanemu Luckow (Conradus) i jego spadkobiercom połowę wsi Strąkowa k. Ząbkowic Śl. (Cunczendorf) z należącymi do niej młynami i innymi przynależnościami, z połową dochodów, ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji, wolną od obciążeń na podstawie dokumentu Henryka VI, księcia wrocławskiego (Henricus sextus ... dux Wratislauiensis), który sprzedający okazał. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Herman de Porsnicz (Hermannus), Jan de Reste (Johannes) - rycerze, Gunczlinus de Kalow, Andrzej (Andreas) i Heinczko bracia de Reste, Peczko Nigri - feudałowie, oraz Dythmarus de Mekebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 276.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 578.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów