Rozmiar: 15909 bajtów

- 533 -

1357, 8 VII, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Kyliani

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Henryk de Struppin (Heinricus) sprzedał Hankowi Michilsdorf (Hanco), jego synowi Henrykowi (Henricus) i ich spadkobiercom połowę wsi Strąkowa k. Ząbkowic Śl. (Cunczendorf) z połową dochodów z młynów i innymi dochodami oraz prawami, w tym z prawem alienacji, wolną od obciążeń na podstawie dokumentu Henryka VI, księcia wrocławskiego (dux henricus sextus, dominus Wratislauiensis). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Herman de Porsnicz (Hermannus), Jan de Reste (Johannes) - rycerze, Gunczelinus de Kalow, Andrzej (Andreas) i Henczko de Reste, Peczko Nigri - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 277.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów