Rozmiar: 15909 bajtów

- 538 -

1357, 14 VII, Wrocław (Wratislauia)

II Id. Julii

Piotr z Opola (Petrus de Opol), dziekan głogowski (Glogouiensis) i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności oraz Jana Conoplatha (Johannes), prokuratora klarysek wrocławskich (Wratislauienses), Mikołaj z Kłodzka (Nicolaus de Glocz), łaziebnik z łaźni położonej poza murami Wrocławia w pobliżu szpitala Sw. Macieja, w swoim imieniu i swojej żony Klary (Clara) zobowiązał się płacić 4 grzywny rocznie na rzecz klarysek wrocławskich z tejże łaźni po 6 i pół grosza tygodniowo pod karą ekskomuniki. Wystawca zatwierdza to zobowiązanie.

Świadkowie: Konrad z Ząbkowic Śl. (Conradus), Konrad de Palow (Conradus) i Jan de Cunczindorff (Johannes), kleryk i notariusz publiczny.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 245.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów