Rozmiar: 15909 bajtów

- 545 -

1357, 14 VIII, Brzeg (Brig)

in vigilia Assumptionis b. Virginis

Katarzyna, księżna ¦l±ska i pani Brzegu (Catherina ... ducissa Slezie et domina Bregensis), stwierdza, że Elżbieta (Elisabeth), wdowa po Mikołaju zwanym Prevdil (Nicolaus), mieszczaninie brzeskim, i jej starszy syn Jan (Johannn) sprzedali 3 1/2 łana oczynszowanego w Pępicach k. Brzegu (Panpitz) Heynkowi z Lichtemburka (Heyncko von Lichtinberg), mieszczaninowi wrocławskiemu. Księżna zatwierdza tę sprzedaż.

Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 68, s. 9172, nr 32; tamże, Zbiór Klosego, nr 152, s. 19, nr 51.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów