Rozmiar: 15909 bajtów

- 546 -

1357, 14 VIII, Legnica

in vigilia assumptionis Marie

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus dux Slezieae et dominus Legniczensis), stwierdza, że Lutholdus z Rogowa Legnickiego (Rogow) sprzedał klasztorowi Benedyktynek w Legnicy 2 oczynszowane łany w Lubiatowie k. Złotoryi (Lobolow) z ciążącym na nich rocznym czynszem.

Świadkowie: Hanczko de Czeginberg, Henschelinus Trazingi de Czedlicz - rycerze, Stefan Trache (Stephanus), Franczko, wójt, Piotr de Schelendorf (Petrus), Konrad Glubz (Conradus Glulcz) i Mikołaj de Schelndorf (Nicolaus), pisarz książęcy.


Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 139, nr 205; AP Wrocław, Repertorium, Rep. 93, nr 26 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów