Rozmiar: 15909 bajtów

- 548 -

1357, 20 VIII, Krivoklat (Burgleins, CSRS)

indiccione decima, XIII Kal. Septembris. Regnorum nostrorum anno doudecimo Boemiae undecimo, Imperii vero tercio

Karol IV, cesarz (Karolus Quartus ... Romanorum imperator ... et Boemiae rex), na prośbę biskupa wrocławskiego Przecława (Pretzlaus ... Wratislauiensis) potwierdza mu wyłączne prawo jurysdykcji nad Żydami zamieszkującymi w Nysie (Nysa), Paczkowie (Paczkou), Głuchołazach (Czigenhals), Weydenow, Otmuchowie (Otmachow), Grodkowie (Grotkow) i Ujeździe k. Wołowa (Uyesd).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. NN 9.
Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 360, nr 644.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów