Rozmiar: 15909 bajtów

- 549 -

1357, 30 VIII, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta ante diem st. Egidii

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Heynczko de Reste za zgodą swojego brata Andrzeja (Andreas) sprzedał za 136 grzywien Małgorzacie, wdowie po Tilonie Scriptoris, mieszczaninie wrocławskim (Margaretha ... Tilo ... Wratislauiensis), oraz jej dzieciom Franciszkowi (Francziscus), Leonardowi (Leonardus) i Annie (Anna) za pośrednictwem Jana z Nysy (Johannes de Nisa) i Niczka Dumlosi (Niczko) oraz Mikołaja Dominici (Nicolaus) 15 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Magnicach k. Wrocławia (Magnicz), z prawem do zastawu dóbr przez nabywców w wypadku nieuiszczania owego czynszu i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko de Somerfelt, rycerz, Hanko Persk, Heynko z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Guntherus Birchin, Paszko de Rychinbach (Peschko), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Rudgerus Steynkeler, Jan Sexbechir (Johannes) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 290.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 690.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów