Rozmiar: 15909 bajtów

- 552 -

1357, 2 IX, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Egidii

Konrad de Falkinhayn (Conradus), stwierdza, że w jego obecności bracia Maciej (Mathias) i Otto, synowie nieżyjącego Mikołaja z Nysy (Nicolaus de Nysa), mieszczanie wrocławscy (Wratislauienses), zrzekają się na rzecz Katarzyny Naldelynne (Katherina), Alki Rolnym (Alka) i dzieci Mikołaja ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg), mianowicie: Katarzyny (Katherina), Klary (Clara), Nankera (Nankerus), Mikołaja (Nicolaus), Jana (Johannes), Macieja (Mathias), Franczka (Franczko) i Lutka (Lutko), oraz ich następców 14 grzywien dochodu, który posiadali we wsi Polakowice k. Wrocławia (Pollkowicz), 13 grzywien rocznego czynszu, który posiadali we wsi Hermansdorf k. Wrocławia, za zgodą Agnieszki z Sołtysowic k. Wrocławia (Agnes de Mulheym), właścicielki wsi Polakowice k. Wrocławia (Pollkowicz). Wystawca zatwierdza to zrzeczenie.

Świadkowie: Paszko Rymbab (Paschko), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Peczko de Rychenbach - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 11.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 1028.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów