Rozmiar: 15909 bajtów

- 550 -

1357, 2 IX, Wrocław (Wratislauia)

in crastino die b. Egidii

Konrad de Falkinhain (Conradus) stwierdza, że w jego obecności dzieci Katarzyny (Katherina), Klara (Clara) i Nenkerus, sprzedali Agnieszce z Sołtysowic k. Wrocławia (Agnes de Molheim) i jej następcom 14 grzywien rocznego czynszu, z których 2 po 7 grzywien każda, a resztę (12 grzywien) po 8 grzywien każda ze wsi Polakowice k. Wrocławia (Polokowicz). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paszko Rymbab (Peschko), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf) Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Peczko de Rychenbach, Rudgerus Steinkelr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Jan Sexbechir (Johannes) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów