Rozmiar: 15909 bajtów

- 556 -

1357, 7 IX, Otmuchów (Othmuchow)

VII Id. Septembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), zawiadamia proboszcza w Szczawnie k. Wałbrzycha (Zalczborn) oraz Jakuba (Jacobus), proboszcza w Świebodzicach k. Świdnicy (Fryburg), iż ustanowił wikariuszem w kościele filialnym w Cunczinedorf Jana (Johannes), prezbitera, polecając mu sprawować opiekę duszpasterską, posłuszeństwo i opłacać czynsz w wysokości 5 grzywien rocznie na rzecz kościoła parafialnego.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 238.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów