Rozmiar: 15909 bajtów

- 559 -

1357, 19 IX, Wrocław (Wratislauia)

fer. tericia ante Mathei Ewangeliste

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Małgorzata, córka Schibka ze Smolca k. Wrocławia (Margaretha filia Schibkonis de Smolcz), nadała wszystkie swoje dobra ruchome i nieruchome na rzecz swoich spadkobierców, a mianowicie przyrodniego rodzeństwa, wraz ze wszystkimi prawami. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Franczko de Somiruelt, rycerz, Hanko Persk, Heynco z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Guntherus Birchin, Piotr de Rychenbach (Petrus), Hanko z Krakowa (de Cracouia), Rudgerus Steinkelr i Jan Sexbechir (Johannes) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 7.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2343.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów