Rozmiar: 15909 bajtów

- 564 -

1357, 28 IX, Bierutów k. Oleśnicy (Beroldstat)

quinta fer. ante festum Michaelis

W obecności Stefana Tynnera (Stephanus Tynner), sędziego dworu w Bierutowie k. Oleśnicy (Beroldstat), oraz tamtejszych ławników prowincjonalnych, mianowicie: Jana Scolara (Johannes Scolar), Jana Burgkarda (Johannes Burgkard), Jana Institora (Johannes Institor), Jana Cruczeburga (Johannes Cruczeburg), Mikołaja, sołtysa z Corslicz (Nicolaus), Tammona, sołtysa z Bukowa k. Oleśnicy (Buchwald), i Michała, sołtysa z Croschowicz (Michael), na sądzie gajonym Małgorzata, żona Temechina (Margaretha uxor Temechini), nadała za pośrednictwem Konrada I, księcia Śląska i pana Oleśnicy (Conradus dux Slezie et dominus Olsniczensis), w.w. Stefanowi, sędziemu 9 łanów stanowiących jej oprawę wdowią, położonych w Wieszkowicach k. Oleśnicy (Nova villa districtus Beroldstaten).

Świadkowie: Jan de Hayn (Johannes), Cunad Filgut, Guntherus z Galowic k. Wrocławia (Galowicz), Apeczco de Stercze, Piotr zwany Cromposch (Petrus), Guncelinus Gerlachsheym.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1 A, s. 80.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów