Rozmiar: 15909 bajtów

- 567 -

1357, 30 IX, Wrocław (Wraczlauia)

in die Jeronimi confessoris

Peczko de Gebez (Peczco) w imieniu Burharda, burgrabiego z Magdeburga i starosty wrocławskiego (Burkardus de Meydeburg ... Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Mikołaj Ribinswald (Nicolaus) i jego syn Peczko (Peczco) sprzedali za 40 grzywien Katarzynie Campanatrici (Katherina), mieszczce wrocławskiej (Wratislauiensis) i jej synowi Pawłowi (Paulus) oraz jego następcom 4 grzywny rocznego czynszu z folwarku Strachowice k. Wrocławia (Strachwicz) ze wszystkimi przynależnościami, z prawem do zastawu dóbr przez nabywców w wypadku nieuiszczania czynszu i innymi prawami, w tym również z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko de Somirfeld (Franczco), rycerz, Hanko Persk (Hanco), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Guntherus Birchin, Peczko de Rychinbach (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia) - feudałowie, oraz Dythmarus de Mekebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wraczlauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 17v; tamże, s. 5v-6.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C24, 4, s. 2750.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów