Rozmiar: 15909 bajtów

- 568 -

1357, 4 X, Opole (Opol)

IV Kal. Octobris

Bolko III, książę Śląska i pan Opola (Bolco ... dux Opoliensis), uwalnia Piotra zwanego Slecher (Petrus) od wszelkich świadczeń książęcych, od sądownictwa miejskiego i od stróży ze słodowni, będącej pod jednym dachem z domem, i innych zabudowań.

Świadkowie: Jeszko de Grutha (Jescho), starosta opolski (Opoliensis), Huczko z Miechowic k. Bytomia (Huczco de Mechowicz), rycerz, Stralo z Raszkowej k. Opola (Rascow), Herman de Byschonisheym (Hermannus), Jan de Gdera (Johannes) i Jan (Johannes), notariusz książęcy.


Vidimus: łac., AP Wrocław, Repertorium, Rep. 107, nr 20; tamże, Rep. 135 D, dział D, nr 78; Archiv der Kollegiatkirchen in Oppeln, nr 20.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów