Rozmiar: 15909 bajtów

- 577 -

1357, 18 X, Karlstein (Karlstejn, CSRS)

indictione decima. XV Kal. Nouembris. Regnorum nostrorum anno doudecimo, Imperii vero tercio

Karol IV, cesarz (Karolus quartus ... Romanorum Imperator et Boenne rex), na prośbę klasztoru Św. Macieja we Wrocławiu (Wratislauia) pozwala lokować na prawie niemieckim dwa folwarki klasztorne, mianowicie Siechnice k. Wrocławia (Czechnicz) i Mokronos Górny i Dolny k. Wrocławia (Mokurnicz). Wystawca nadaje w.w. klasztorowi pełne prawa do tych folwarków i czyni starostę wrocławskiego i innych swoich urzędników jego opiekunami. Jednocześnie ustanawia karę 20 grzywien za naruszenia praw klasztoru w tych folwarkach.

Świadkowie: Ernest, arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis), Jan, biskup ołomuniecki (Johannes ... Olomucensis), Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrattislauiensis), i Teodoryk, biskup Mondonedo (Hiszpania, Theodricus Mindensis), Jan, margrabia morawski (Johannes ... marchio Morauie), Rudolf Starszy, książę saksoński (Rudolphus Saxonie), arcymarszałek, Wacław I i Ludwik I, książęta legniccy (Wenczeslaus i Ludowicus ... Legniczenses), Bolko, książę niemodliński (Bolco Falkenbergensis), Przemysław I, książę cieszyński (Przemyslaus Theschinensis), Burchardus, burgrabia magdeburski (Magdeburgensis), magister dworu, Burchardus, Jan de Recz (Johannes) i Albert de Anhalt (Albertus), komesi.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 183 b
Druk: CDS, t. IV, s. 145, nr XV.
Regest: RBM, t. VI, 2, s. 380, nr 670.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów