Rozmiar: 15909 bajtów

- 575 -

1357, 18 X

in die b. Luce Evangeliste

Rajcy wrocławscy sprzedają Jeclinowi (Jeclinus) Zacharie, mieszczaninowi świdnickiemu (Swidnicensis), 16 grzywien rocznego czynszu za 160 grzywien.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 36.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów