Rozmiar: 15909 bajtów

- 580 -

1357, 19 X, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Luce Ewangeliste

Peszko de Gebez (Peschko) w imieniu Burgharda, burgrabiego magdeburskiego (Burghardus Meidburgensis), starosty wrocławskiego, stwierdza, że w jego obecności Marcin Czobko (Martinus) sprzedał za 10 grzywien Stefanowi z Jarząbkowic k. Środy Śl. (Stephanus de Erzebkowicz) i jego spadkobiercom 1 łan w Szczepankowicach k. Wrocławia (Czepankowicz) ze wszystkimi przynależnościami, z prawem odkupu za tę samą cenę w ciągu 3 lat, licząc od najbliższego święta św. Michała (29 IX), z możliwością przedłużenia tego terminu o 6 tygodni, z obowiązkiem świadczenia służby konnej na rzecz króla czeskiego, na prawach feudalnych.

Świadkowie: Friczko de Somirfelt, rycerz, Hanko Persk, Hainko z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Guntherus Byrchin, Peczko de Richenbach i Hanko z Krakowa (Cracouia) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 286.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2852.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów