Rozmiar: 15909 bajtów

- 581 -

1357, 20 X, Praga (Praga)

XX mensis Octobris. Regnorum nostrorum anno doudecimo, Imperii vero tercio

Karol IV, cesarz (Karolus quartus ... Romanorum Imperator ... et Boemie Rex), pozwala mistrzowi i całemu klasztorowi Krzyżowców pod wezwaniem Św. Macieja we Wrocławiu (Wratislauia) za pośrednictwem sądu kościelnego rewindykować dobra ruchome i nieruchome, które klasztor utracił w przeszłości przez niedbalstwo poprzedników. Wystawca poleca również staroście wrocławskiemu (Wratislauiensis) i innym urzędnikom, aby pomagali klasztorowi w tych staraniach.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 184.
Regest: RBM, t. VI, 2, s. 381, nr 672.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów