Rozmiar: 15909 bajtów

- 582 -

1357, 22 X, Brzeg (Brega)

dominica ante festum Symonis et Jude Apostolorum

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina ... ducissa Slezie et domina Bregensis), stwierdza, że w jej obecności Henryk de Swenkinwelt (Heynricus) wraz ze swą żoną Klarą (Clara) sprzedali Wilhelmowi (Wilhelmus), opatowi, i całemu klasztorowi Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia) 6 łanów i 8 prętów oczynszowanych we wsi Miłonów k. Oławy (Meylnow) za 110 grzywien ze wszystkimi prawami i dochodami, z wyższym sądownictwem, obowiązkiem służby konnej i innymi powinnościami wynikającymi z prawa książęcego, z zastrzeżeniem rocznego czynszu w wysokości 1 talentu pieprzu na potrzeby kuchni książęcej. Księżna zatwierdza powyższy akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Tizconus de Borsnicz, Cunczkonus z Wiadrowa k. Jawora (Wederow), Guntherus z Grodkowa (Grotkow), Nicconus Poduschca, Michał (Michael) i Piotr (Petrus) bracia zwani Emerici, Jan (Johannes), pisarz książęcy, qui habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.; łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 367.
Kopie: łac., tamże, Rep. 135, sygn. D 90 II, s. 116; niem., tamże, s. 116v; łac., tamże, sygn. D 92, s. 229v-232.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów