Rozmiar: 15909 bajtów

- 583 -

1357, 24 X, Wrocław (Wratislauia)

IX Kal. Nouembris

Wilhelm (Wylhelmus), opat klasztoru Premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauiensis), stwierdza, że Marek (Marcus), prepozyt klasztoru w Strzelnie w diecezji włocławskiej (Strelnensis ... Wladislauiensis), i klasztor są właścicielami 3 łanów i 4 prętów w Miłonowie k. Oławy (Milnow), z których otrzymują dochód roczny w wysokości 5 grzywien. Posiadłość tę wraz z czynszem odkupił niegdyś od klasztoru Św. Wincentego za 55 grzywien Henryk de Swenkynvelt (Heynricus), który następnie przekazał ją w obecności wystawcy prepozytowi Markowi i klasztorowi w Strzelnie.

Świadkowie: Deynhardus, przeor, Mikołaj (Nycolaus), zastępca przeora, Mikołaj Bohemus (Nycolaus), kustosz, Jan (Johannes), pielęgniarz, Mikołaj Lypa (Nycolaus), prepozyt, Jan Munstyrberg (Johannes), mnich zajmujący się wyżywieniem w klasztorze.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 368.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów