Rozmiar: 15909 bajtów

- 585 -

1357, 28 X, Oleśnica (Olsna)

in die Symonis et Jude Apostolorum

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus ... dux Zlezie et dominus Olsniczensis), stwierdza, że w jego obecności Peczko Wilczk sprzedał z prawem odkupu w przeciągu 3 lat 3 grzywny rocznego czynszu za 18 grzywien Januschiowi (Januschius), synowi nieżyjącego Hancona Fabri (Hanconus), ze swoich dóbr we wsi Nowa Stradomia k. Sycowa (Stradom). Wystawca zatwierdza nabywcy wszystkie prawa, które posiadał w tej wsi Peczko Wilczk.

Świadkowie: Piotr de Mezbor (Petrus), Friczko z Grodźca k. Namysłowa (Friczco de Grodis), Boguscho i Michał (Michael) bracia de Bigota, Jan Birkinhayn (Johannes), datum per manus Jana Remundi (Johannes), notariusza książęcego, qui presencia habuit in commissis.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1 A, s. 94.
Druk: Siles. rer. script., t. III, s. 134, nr CLVI.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów