Rozmiar: 15909 bajtów

- 586 -

1357, 29 X, Wrocław (Wratislauia)

in crastino b. Symonis et Jude Apostolorum

Peczko de Gebez (Peczscko) w imieniu starosty wrocławskiego stwierdza, że w jego obecności Konrad Winer (Conradus) za zgodą swej żony Anny (Anna) oraz Hilarego (Hylarus) sprzedał za 60 grzywien Jekelinowi Czacharie (Jekelinus), mieszczaninowi świdnickiemu (Swidniczensis), i jego spadkobiercom 6 grzywien ze swych dóbr w folwarku Sulimów k. Wrocławia (Silmenow) ze wszystkimi korzyściami, z prawem do zastawu dóbr przez nabywców i prawem odkupu za tę samą cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko de Zumirfelt, rycerz, Henko Persk, Heniko z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Guntherus Birchin, Peczko de Richenbach, Hanko z Krakowa (Cracouia) - wasale, oraz Dithmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 287.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2597.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów