Rozmiar: 15909 bajtów

- 587 -

1357, 1 XI, Namysłów (Namslaw)

in die Omnium Sanctorum

Rupertus de Onschow, starosta namysłowski (Namslauiensis), stwierdza, że w jego obecności Otto Scriptor i jego żona Elżbieta (Elizabecht, Elizabeth) sprzedali Gobelinowi Steynkopf (Gobelinus), mieszczaninowi namysłowskiemu (Namslauiensis), i jego następcom 1/5 dochodów z młyna położonego za murami Namysłowa (Namslau) wraz ze wszystkimi przynależnościami i prawami za 52 grzywny. Wystawca zatwierdza ten akt w imieniu swoim oraz cesarza Karola IV (Karolus Imperator).

Świadkowie: Lutherus de Frankenberg, Henryk Spigil de Grekov (Henricus), Henryk Pozer (Henricus), Piotr ze Strzeganowic k. Wrocławia (Petrus de Paswicz), Woydeconus de Smoln, Herman Duringi (Hermannus), Jan (Johannes), proboszcz w Prusnicz, notariusz starosty, qui presentia sunt in commisso.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1357, 1 XI, Namysłów.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów