Rozmiar: 15909 bajtów

- 590 -

1357, 6 XI, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quinta post diem b. Martini Episcopi et confessoris

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Mikołaj Schrolle (Nicolaus) sprzedał Ryszardowi z Gubina (Rychardus de Gubin), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), 20 prętów łąki ze swych dóbr w Kamieńcu Wrocławskim (Steyn), z których 10 prętów graniczy z dobrami Blyscowicz, a pozostałe 10 prętów z dobrami Sybochen, wraz ze wszystkimi korzyściami i prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko de Somireult, rycerz, Hanko Persk, Hanko z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Guntherus Birchin, Peczko de Rychenbach, Hanko z Krakowa (Cracouia) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wroctaw, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 7v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2697.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów