Rozmiar: 15909 bajtów

- 589 -

1357, 6 XI

in die b. Leonardi confessoris

Rajcy wrocławscy nadają dożywotnio Mikołajowi Dominico, niegdyś łaziebnikowi, 3 grzywny rocznego czynszu z dochodów miejskich.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 36.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów