Rozmiar: 15909 bajtów

- 595 -

1357, 11 XI, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Martini confessoris

Peczko de Gebez w imieniu starosty wrocławskiego stwierdza, że w jego obecności Herman de Porsnicz (Hermannus) zastawił za 700 grzywien Konradowi de Czirna (Cunadus), rycerzowi, Jeszkowi ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz) i Kunadowi de Porsnicz (Cunadus), swojemu bratu, połowę zamku i miasta Uraz k. Wołowa (Owras) oraz należące doń wsie, a także swoje wsie Jenków k. Legnicy (Jenkow) i Wirbin ze wszystkimi przynależnościami i dochodami. W wypadku nie spłacenia przez w.w. Hermana w odpowiednim terminie owych 700 grzywien wierzyciele mają prawo do zastawionych dóbr. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz, Jeszko ze Smolca (Jesco de Smolcz), Paszko Rymbab (Pasco), Harman Burggravii (Hermannus), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracow), Rudgerus Steinikeler i Jan (Johannes) Sechsbechif - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik wrocławski i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 26.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2940.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów