Rozmiar: 15909 bajtów

- 598 -

1357, 15 XI, Wrocław (Wratislauia)

indictione undecima, XVII Kal. Decembris

Henryk, syn Piotra, kleryk wrocławski i notariusz publiczny (Henricus quondam Petri ... Wratislauiensis) stwierdza, iż w jego obecności i niżej wymienionyci świadków oraz Andrzeja (Andreas), kantora, Mikołaja de Panwicz (Nicolaus) kustosza, magistra Piotra z Bytomia (Petrus de Bythom), kantora kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia), Herman de Essin (Hermannus), mieszczanin toruński (Thorunensis), syn nieżyjącego Hermana de Essin (Hermannus), mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis), zrzekł się na rzecz kapituły wrocławskiej prawa patronatu nad ołtarzem św. Szymona i Judy oraz bł. Barbary w katedrze wrocławskiej uposażonego z dóbr Wojszyce k. Wrocławia (Woyschicz), które przypadły w.w. Hermanowi (Hermannus) i jego bratu Arnoldowi (Arnoldus) jako spadek po rodzicach. Herman ustanawia Piotra Nygri (Petrus) i Rudlona (Rudlonus) Steynkelera (Steynkeler) sprawującymi opiekę nad tym ołtarzem, a Marcina, syna Mikołaja Steynkelera (Martinus natus Nicolai Steynkeler), ustanawia dożywotnio rektorem tegoż ołtarza.

Świadkowie: Wawrzyniec Harthlibi (Laurencius), Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Konrad de Homstethe (Conradus), Otto z Brna (Brunna), Mikołaj z Ząbkowic Śl. (Nicolaus de Frankinsteyn), magister Beldonus, Dythmarus de Mechbach, Jan z Lubeki, RFN (Johannes de Lubek), Filip (Phillippus), marszałek Czamborius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella) i Jan Brunonis (Johannes) - kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), Jan Bryger (Johannes) i Jan Conoplath (Johannes), notariusz kapituły wrocławskiej, oraz Henryk, syn Piotra, kleryk wrocławski (Henricus quondam Petri ... Wratislauiensis), który spisał ten dokument.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. GG 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów