Rozmiar: 15909 bajtów

- 600 -

1357, 16 XI, Brzeg (Brega)

fer. quinta infra octavam b. Martini episcopi

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina ducissa Slezie et domina Bregensis), stwierdza, że Jan (Johannes), Henryk (Henricus), Anna (Anna), Zofia (Sophia) i Lucia, dzieci nieżyjącego rycerza Kydboruthe de Stachow, sprzedali za zgodą swej matki Zofii (Sophia) rycerzowi Janowi z Pogorzeli k. Brzegu (Johannes de Pogrella) i jego następcom wszystkie swoje dobra we wsiach Zwanowice k. Brzegu (Swanowicz), Stobrawa k. Brzegu (Stoberow) i Cumerow. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 82.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów