Rozmiar: 15909 bajtów

- 602 -

1357, 22 XI, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Cecilie Virginis

Peczko de Gebez (Peschko) stwierdza, że w jego obecności Agnieszka (Agnes), wdowa po Peczku Radag (Peschko), oraz jej synowie Maciej (Mathias) i Heinko sprzedali za 28 grzywien Niczkowi de Schelndorf (Niczko) oraz jego spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu z 5 i pół łana ziemi we wsi Wilków k. Środy Śl. (Wilkow) ze wszystkimi korzyściami, z prawem do zastawu w.w. dóbr przez nabywców w wypadku nieuiszczania czynszu, z prawem odkupu w ciągu 2 lat za tę samą cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franzko de Sommerfelt, rycerz, Hanko Persk, Guntherus Birchin, Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Peczko de Richenbach, Hanko z Krakowa (Cracovia) i Dithmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 285.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2919.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów