Rozmiar: 15909 bajtów

- 605 -

1357, 1 XII, Wrocław ?

an dem nestin Vrythage noch Andree

Ławnicy wrocławscy (Bresslow), mianowicie Mikołaj ze Lwówka Śl. (Niclose von Lemberg), Nickiln z Krakowa (Cracow), Jakub z Opola (Jacobin von Opuln), Peczen Swarczen, Peczen Beyir, Hankin z Głogowa (Glogow), Pawiln Kinsner, Hankin Jenkowicz, Konrad Rempil (Conrad), Hankin Blankin i Hankin Grybian, stwierdzają, że na sądzie gajonym, któremu przewodniczył Hanke Budessin, Klara za pośrednictwem Arnolda von Rychinbach (Arnold), burmistrza, sprzedała klasztorowi Św. Katarzyny we Wrocławiu swoją dziedziczną posiadłość położoną przy Nowej Bramie we Wrocławiu.

Pieczęć ławnicza.


Oryg.: niem., AP Wrocław, sygn. Rep. 58, nr 51.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów