Rozmiar: 15909 bajtów

- 608 -

1357, 2 XII, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Seueri confessoris

Peszko de Gebez (Peschko) stwierdza, że w jego obecności bracia Andrzej (Andreas) i Heinczko de Reste sprzedali za 27 grzywien Dominikowi Dominici (Dominicus), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 3 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Wilczkowie k. Wrocławia (Wiltschow) z prawem do zastawu tych dóbr przez nabywców, na prawach feudalnych. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Friczko de Somirfelt, rycerz, Hanko Persk (Hanco), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Guntherus Birchin, Peczko de Richenbach, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia) i Dithmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 296.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów