Rozmiar: 15909 bajtów

- 609 -

1357, 7 XII, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Nicolai confessoris

Peczko de Gebez w imieniu starosty wrocławskiego stwierdza, że w jego obecności Hanko Jesir (Hanco) sprzedał za 140 grzywien Niczkowi Maleresch (Niczko) i jego spadkobiercom 5 łanów ziemi w Smolcu k. Wrocławia (Smolcz) sąsiadujących z dobrami Rychelina (Rychelinus) i Konrada Floriansdorf (Conradus) wraz z przynależnościami, polową miejsca obronnego, które popularnie nazywa się "eyn Wal", z obowiązkiem płacenia dziesięciny, z obowiązkiem służby konnej, ze wszystkimi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko de Sommerfelt, rycerz, Hanko Persk (Hanco), Heinco z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Guntherus Byrchin, Peczko de Rychenbach, Hanko z Krakowa (Cracouia) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 8v-9.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2344.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów