Rozmiar: 15909 bajtów

- 611 -

1357, 8 XII, Bytom (Buthon)

am nechsten Freytage nach s. Niclas Tage

Karol IV, cesarz (Karll Romisher Kayser und Kunig ze Beheim), zatwierdza ugodę Kazimierza I i Przemka I, książąt cieszyńskich (Kazimir und Przemcke Herczogen zu Thessin), z jednej strony, a z drugiej Konrada I, księcia oleśnickiego (Conrad Hertzog zu der Oelssen), jego żony Ofki (Offken) i jej siostry Beaty (Blatken) dotyczącą spadku po Bolku kozielskim, mianowicie Koźla, Toszka i Pyskowic (por. nr 610).

Druk: Siles. rer. script., t. II, s. 117, nr CXXIV.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów