Rozmiar: 15909 bajtów

- 610 -

1357, 8 XII, Bytom (Bythom)

an dem nesten fritage noch st. Niclaus tag

Kazimierz I i jego syn Przemko I, książęta cieszyńscy (Kazimir ... Przemke unser sun herczog zu Thessin), stwierdzają, iż zawarli z Konradem I, księciem oleśnickim (Conrad von der Olsen), jego żoną Ofką (Ofken) i jej siostrą Beatą (Beatken) ugodę w sprawie dziedziczenia Koźla (Kozil), Toszka (Tost) i Pyskowic (Pysenkreczim), według której książę Konrad otrzymuje władzę w Koźlu z tytułu wiana, jakie mają tam jego żona Ofka i jej siostra Beata, natomiast władzę nad Toszkiem i Pyskowicami otrzymują Kazimierz i Przemko z tytułu wiana, które tam posiadają 3 małoletnie córki nieżyjącego księcia Bolka kozielskiego (Herczog Bolken der Kozil), nad którymi sprawują oni opiekę. Jeżeli książę Konrad w ciągu 2 lat zapłaci wystawcom 1000 grzywien z Koźla, Toszka i Pyskowic, to stanie się właścicielem całości. Jeżeli dzieci Bolka osiągną pełnoletność, powinny zostać osadzone w Koźlu. Jeżeli Kazimierz i Przemko nie dokonają tego, to odpowiedzi, kiedy zostanie to dokonane, ma udzielić podległy im burgrabia Mikołaj Kyczko (Nicolaus) lub inni burgrabiowie.

Świadkowie: Dirzsken von Wernhersdorff, Jan von Czeczaus (Johans), który przywiesił swoją pieczęć.


Druk: Lehns u. Besitzurk. t. II, s. 427, nr 15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów