Rozmiar: 15909 bajtów

- 615 -

1357, 18 XII

decima octava mensis decembris. Pontoficatissimi... Innocencii pape sexti anno quinto

Aymericus de Martenaco, kleryk diecezji Rodez we Francji (Ruthensis), sporządza transumpt dokumentu Wilhelma de Durforti (Guillelmus), audytora papieża Innocentego VI (Innocentius papa sextus), rozstrzygający spór między Mikołajem de Schellindorf, kanonikiem kościoła wrocławskiego (Nicolaus ... Wratislauiensis) i jego prokuratorem z jednej strony, a Piotrem, synem Wroczkona (Petrus quondam Wroczconis), plebanem w Swym w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) i jego prokuratorem Danielem z Legnicy (Daniel de Legnicz) o bezprawne zajęcie prebendy przez w.w. Piotra po śmierci Bolka (Bolco) zwanego Theschen, niegdyś kanonika wrocławskiego (Wratislauiensis), która prawnie należy do Mikołaja Schellendorfa (Nicolaus). Audytor postanawia, aby Piotr zwrócił ją Mikołajowi.

Świadkowie: Piotr Picheri (Petrus), prezbiter diecezji Petgoricensis, Jan Ferrandi, kleryk diecezji Rodez we Francji (Ruthensis) i notariusz publiczny.

Pieczęć w.w audytora.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. HH 17.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów