Rozmiar: 15909 bajtów

- 616 -

1357, 19 XII, Wrocław (Wratislauia)

fer. III proxima ante diem sancti Thome Apostoli

Peczko de Gebez (Peschko) w imieniu Burcharda, burgrabiego magdeburskiego (Burghardus de Meydeburg) i starosty wrocławskiego, stwierdza, iż w jego obecności Małgorzata (Margaretha), wdowa po Dominiku, mieszczaninie wrocławskim (Mar-geretha relicta Dominici civis Wratislauiensis), nadaje testamentem swym synom Rankowi (Hanko), Dominikowi (Dominicus), Maciejowi (Mathias) i Mikołajowi (Nicolaus) oraz córkom Małgorzacie (Margaretha) i Dorocie (Dorothea) dobra położone w okręgu wrocławskim (Wratislauiensis), mianowicie: 5 łanów k. Świętej Katarzyny k. Wrocławia (st. Katherina), 2 łany i 10 prętów, które należały do folwarku, a teraz są łanami czynszowymi, wolne od wszelkich ciężarów książęcych w Sulimowie k. Wrocławia (Silmenow), inne 5 łanów oczynszowanych k. Świętej Katarzyny k. Wrocławia obciążone powinnościami książęcymi i 15 prętów w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis). Starosta zatwierdza ten dokument.

Świadkowie: Schibchinus de Czetschow, Franczko de Somirfelt - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henrixus de Molnsdorf), Guntherus Byrchin, Peczko de Rychenbach, Jan Sexbechir (Johannes) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Fragment pieczęci księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 185.
Kopia: łac., tamże, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów