Rozmiar: 15909 bajtów

- 397 -

1357

Ernest, arcybiskup praski (Arnestus), przekazuje prepozytowi lub przeorowi Kanoników Regularnych w Kłodzku (Glacz) pełną jurysdykcję biskupią względem mnichów i konwersów tego klasztoru oraz prawo uwalniania od kar kościelnych, takich jak ekskomunika, interdykt i innych, z zachowaniem prawa rozstrzygania apelacji.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., t. I, s. 157.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów