Rozmiar: 15909 bajtów

- 398 -

1357

Konrad de Valkenhain, starosta wrocławski, stwierdza, że Mikołaj z Łomnicy k. Jeleniej Góry inaczej zwany Kenthner, mieszkaniec Małkowic k. Wrocławia (Molkowicz, Malckwicz), i jego żona Małgorzata (Margareta) sprzedali 8 grzywien rocznego czynszu z 7 ćwiartek ziemi w Małkowicach Janowi Kanthensi, mieszczaninowi wrocławskiemu, oraz Mikołajowi (Nicolaus) i Elżbiecie (Elisabetb), dzieciom jego siostry.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 730.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów