Rozmiar: 15909 bajtów

- 399 -

1357

Konrad de Falkenhain, starosta wrocławski, stwierdza, że Jan, rycerz, wraz ze swymi braćmi Andrzejem (Andreas) i Heinzco de Reste nadają swej matce Metkie swój folwark w Jeszkotlach k. Strzelina (Jeschkittel) z dziedzicznym prawem patronatu oraz innymi prawami, jakie gwarantował dokument Henryka, księcia wrocławskiego.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 151.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów