Rozmiar: 15909 bajtów

- 400 -

1357

Nadanie 12 grzywien rocznego czynszu z Wojszyc k. Wrocławia (Woyschitz) kapitule wrocławskiej tytułem prawa patronatu nad ołtarzami św. św. Szymona i Judy oraz Barbary.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. D 35, s. 166, nr GG 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów